Projekt Shared Care

Hvem er vi?

Vi er to sygeplejersker, Niels Olesen og Bente Østergaard, der i november 2010 star­tede et projektsamarbejde mellem de praktiserende læger i Silkeborg Kommune og Regionspsykiatrien, hvor vi har behandlingsansvaret sammen med den praktiserende læge.

Vi er er nu i gang med anden projektperiode, hvor samarbej­det med Jobcenter, Jobkompagniet m.v. udvikles med henblik på at skabe en tidlig og me­re sammenhængende indsats på det rigtige tidspunkt overfor borgere med mis­tan­ke om/kendt psykisk lidelse.

Hvordan kontaktes vi?

De praktiserende læger kan enten kontakte os telefonisk, hvorefter der sendes en hen­vis­ning, som går via Psykiatriens Centrale Visitering (PCV) til Psykiatrisk Shared Care eller sende henvisning direkte til PCV. Tlf nr til Niels Olesen - 29 79 73 05.
Tlf nr til Bente Østergaard - 29 64 71 02

Hvad er ydelsen?

Udredende/afklarende samtaler med patient i Psykiatriens Hus eller i patientens eget hjem.
Der er mulighed for telefonisk rådgivning til patient, pårørende, praktiserende læge, sagsbehandler m.fl.

Hvem har ansvaret?

Den praktiserende læge og Psykiatrisk Shared Care sygeplejersken har sammen behandlingsansvaret. Forslag til medicinændringer drøftes med psykiater, hvorefter den praktiserende læge kontaktes og forslaget forelægges.