Er du borger med sindslidelse eller pårørende?

Kom trygt videre med Åben Dialog.

Åben Dialog et et integreret forløb, der samler den professionelle og private indsats omkring dig, så du nemmere kommer videre - med det, der giver mening.

Fold alle ud

Hvad er Åben Dialog og hvorfor virker det ?

Hvad er Åben Dialog?

Åben Dialog samler vigtige fagpersoner, vigtige personer fra dit privatliv og dig til et møde – du bestemmer, hvem der skal inviteres. Her taler I sammen om de ting, der optager dig lige nu – du bestemmer, hvad I skal tale om.

I fællesskab laver I én samlet plan for dig. En plan, som både fagpersoner og dine nære støtter op om.

Åben Dialog er et integreret forløb, der samler den professionelle og private indsats omkring dig, så du nemmere kommer videre – med det, der giver mening.

Hvorfor virker Åben Dialog?

Tidligere har en del borgere følt, at læger, psykiatri og Jobcenter lagde forskellige planer med forskellige mål, og at man skulle fortælle sin historie mange gange til mange forskellige personer. Det kan være svært for mennesker, der kæmper med at blive raske.

Med Åben Dialog samles både fagfolk og dit private netværk om én fælles plan, som er skræddersyet til lige netop dig. Og det gør det meget nemmere for dig at nå dine mål.

Lyder Åben Dialog som noget for dig? Tag fat i din kontaktperson eller sagsbehandler, og han/hun guider dig videre. 
 

Hvordan foregår Åben Dialog ?

Åben Dialog er en særlig måde at holde møder på.

På møderne inviteres alle relevante personer omkring dig – både professionelle og private. Og du bestemmer hvem.

Det kan være din sagsbehandler fra Jobcenter, din psykolog, din støtteperson og andre fagfolk. Samtidig kan du invitere de personer, der er tæt på dig privat. Det kan være din kæreste, ægtefælle, mor, far, børn, venner, kolleger osv. Når alle er samlet, kan I i fællesskab tale om din situation og lægge en plan, som alle hjælper dig med at nå.

Møderne har en særlig tone. En netværksmødeleder sørger for, at alle bliver hørt, og for at mødet handler om de emner, du gerne vil have hjælp til. Mødeformen kan virke lidt anderledes den første gang, fordi man kun taler, når man har ordet, og fordi der er plads til bare at lytte.

Hvad kommer der ud af mødet?
På mødet får alle en fælles idé om dit forløb. Mål og aftaler skrives ned i et mødereferat, som alle deltagere modtager. Og forpligter sig til.

Hvad skal DU gøre?

Sammen med din kontaktperson finder du ud af, hvem der skal med til mødet, og du kan tænke over, hvad du gerne vil tale om.

Mødet tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dig lige nu. For eksempel: Skal du tilbage på arbejdsmarked eller i uddannelse? Skal din medicin justeres lidt endnu? Hvordan klarer du din hverdag? Er der noget, du behøver støtte til? Eller noget helt andet – du bestemmer.

Du kan forberede dig inden mødet med Fem trin til et godt Åben Dialog-møde som sindslidende.

Hvad skal dine pårørende gøre?

Dine pårørende er inviteret med af tre årsager: For det første kender de dig og ved ofte, hvilke ressourcer du har. Derfor kan de byde ind med idéer og løsninger, der passer til dig. For det andet kan det være, du gerne vil have dine pårørende til at forstå din situation bedre og komme tættere på. For det tredje kan dine pårørende efter mødet støtte dig, og det kan de bedst, når de kender dine udfordringer og tanker.

Pårørende kan forberede sig til mødet med Fire trin til et godt Åben Dialog-møde som pårørende.

Hvad kan du forvente af fagpersonerne?

Alle relevante fagpersoner er med på mødet, og de er der for at støtte dig. Du kan forvente, at fagpersonerne byder ind med både faglig viden og indsigt, der kan bringe dig videre. Desuden forpligter fagpersonerne sig til at støtte op om din plan efterfølgende og støtte dig i at nå dine mål.

Lyder Åben Dialog som noget for dig? Tag fat i din kontaktperson eller sagsbehandler, og han/hun guider dig videre.

Fem trin til et godt Åben Dialog-møde som sindslidende

Før mødet

Overvej
Sammen med din kontaktperson har du besluttet, hvem der skal inviteres til dit Åben Dialog møde, og I har også talt om, hvorfor netop disse personer er vigtige for dig.

Tænk over, hvorfor du har inviteret disse personer med? Hvad vil du gerne fortælle dem? Hvad vil du gerne have, at de forstår? Hvilken rolle vil du gerne have, at de spiller for dig fremover? Hvad er væsentligt at få talt om på mødet? Hvad er vigtigt i dit liv netop nu?

Under mødet

Fortæl
Det er DIT møde. Det er nu, du har chancen for at fortælle både fagpersonerne og deltagerne fra dit privatliv om, hvordan du har det, og hvad du gerne vil. Og hvad du gerne vil have støtte til. Åben Dialog er en helt særlig måde at tale sammen på, brug mødet til at få fortalt alt det, du har på hjerte.

Lyt!
Mødeformen giver god tid til at lytte. Benyt dig af det og lyt til, hvad alle siger. Mødelederen styrer dialogen og mødet for dig, så du skal ikke nødvendigvis svare på alt, hvad der bliver sagt. Du skal blot lytte. Måske kommer der nye ting frem, som kan hjælpe dig videre. Alle deltagerere i mødet er der for at støtte dig.

Be’ om en pause
Det er DIT møde. Hvis du har brug for en pause, så sig til. Åben Dialog er intenst og kan være følelsesladet, og det er helt OK at bede om en pause til at samle tankerne.

Efter mødet

Brug netværket
Efter mødet modtager du et mødereferat. På mødet har I måske talt om et konkret forløb, du skal i gang med? Måske har I lavet nogle aftaler eller strategier, som du skal arbejde videre med? Måske har I opsat nogle mål, som du gerne vil nå?

Efter Åben Dialog mødet kender dit private netværk og de fagpersoner, der omgiver dig, din historie og dine problematikker rigtig godt, og de vil gerne støtte dig. Det skal du benytte dig af og trække på dit netværk.

Husk at du har mulighed for at holde et nyt Åben Dialog møde. Måske med andre personer eller andre problematikker. Tal med din kontaktperson om det.

Fire trin til et godt Åben Dialog-møde som pårørende

Før mødet

Overvej
Inden netværksmødet skal du tænke over, hvorfor netop du er inviteret med af denne person? Hvad kan du byde ind med? Du kender vedkommende godt – hvad er han/huns stærke sider? Hvor ligger ressourcerne? Har han/hun svært ved at sætte ord på sine problemstillinger – kan du hjælpe der? Er der mon noget han/hun gerne vil fortælle dig?

Under mødet

Lyt!
Mødeformen giver god tid til at lytte til, hvad alle siger. Benyt dig af det og lyt til alle informationer og synspunkter. Måske kommer der nye ting frem, som kan give dig en større forståelse af udfordringerne.

Byd ind
Du er med til mødet, fordi du har betydning for hovedpersonen. Byd ind med indsigter om personen, holdninger, idéer, erfaringer og løsningsforslag. Er der noget, du kan gøre sammen med personen eller hjælpe med i det videre forløb?
Du er der for at støtte, så din sindslidende pårørende kan komme videre.

Efter mødet

Støt op
Efter mødet modtager du et mødereferat. Læs det igennem og tal eventuelt med din sindslidende pårørende om det, I talte om på mødet, om planen og om målene igen. Hvis du har fået en specifik opgave, skal du selvfølgelig løse den, men ellers skal du bare gøre, hvad du kan for at støtte op om indsatsen. Din hjælp og støtte betyder meget.