Projekt Integrerede Forløb for Sindslidende

Projekt Integrerede Forløb for Sindslidende er et samarbejde mellem regional behandlingspsykiatri, kommunal socialpsykiatri og jobcenteret i Silkeborg kommune.

Projektets formål er at støtte borgere, så de ikke mister tilknytningen til uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet.
Målgruppen er nyvisiterede borgere mellem 18 og 40 år.

Projektets bærende ide er afholdelse af netværksmøder, med åben dialog tilgang.

Desuden er der igangsat introduktion og undervisning på tværs af regionpsykiatri, socialpsykiatri og jobcenter. Fokus er psykiatriens organisering, tilbud og organisationernes samarbejdsflader.

Projektet finansieres af Socialstyrelsen, evalueres af SFI og styres overordnet af Implement Consulting Group. Projektet strækker sig fra 1. april 2012 til 31. december 2013.

Metodebeskrivelse for integrerede forløb for sindslidende 


Status for projekt Integrerede forløb for sindslidende januar 2013