Tilbud til pårørende

Hvorfor tilbud til pårørende?

Gennem livet oplever mange at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom eller misbrug. At være pårørende kan være svært, og hvad enten man er ægtefælle, forældre, søskende barn eller ven, bliver man berørt i større eller mindre omfang.

At se en nærtstående have det svært, kan efterlade et behov for at få råd og vejledning eller at tale om sin situation. Det kan være med til at få øje på egne styrker og muligheder for at hjælpe den, der har en psykisk sygdom eller et misbrug.