Personaleforeningen På Tværs

Facebook 

Formålet med foreningen er at:

- på tværs af faggrupper og arbejdsområder at tage initiativ til samt at planlægge og koordinere festlige, sportslige og kulturelle aktiviteter for foreningens medlemmer
- at styrke det sociale samvær og de samarbejdsmæssige relationer på tværs af faggrupper og arbejdsområder.

Det koster 300 kr. årligt at være medlem.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand: Anita Flindt Nielsen (Akut Døgntilbud)
Næstformand: Bente Koch Sølverbæk (Hjemmebehandlerteamet)
Kasserer: Ebbe Bæk (Akut Døgntilbud)
Medlem: Anders Jensen (Bostøtte Lupinvej)
Medlem: Mette Bundgaard (Sygeplejerske ADHD-team)
Medlem: Hanne Bundgård (Akut Døgntilbud)