Om Psykiatriens Hus

Psykiatriens Hus er et nyt og spændende tiltag mellem behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland og socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Et tiltag som skal skabe grobund og sikkerhed i det gode forløb for mennesker med en psykisk sårbarhed.

Kommunale og regionale medarbejdere samlet under et tag

Den overordnede vision er at fremme samarbejdet mellem den sociale og behandlingsmæssige indsats, så borgeren i Silkeborg oplever et sammenhængende tilbud.

Det innovative og helt nye i arbejdsgangen i Psykiatriens Hus er, at kommunale og regionale medarbejdere sidder under et tag. Huset samler helt konkret begge parters tilbud og sikrer, at borgerne ikke falder ned mellem to stole.

For borgere med en psykisk lidelse er det nemlig ofte en udfordring at navigere i det sektoropdelte psykiatriområde og vide, hvor man skal henvende sig for hjælp. Men det problem har det nye samarbejde altså løst.

Huset råder over 12 døgnpladser, hvor borgeren midlertidigt kan få en seng at sove i.

Huset har en døgnåben telefonservice, en cafe, fælles mødelokaler og en række behandlingstilbud om blandt andet kost, motion og beskæftigelse.

Erfaringerne fra Psykiatriens Hus viser, at det er et langt og sejt træk at skabe en fælles kultur på tværs af region og kommune, men arbejdet er godt i gang.

Positive resultater

Markant faldende tal på indlæggelser og genindlæggelser viser, at samarbejdet allerede har kastet positive resultater af sig. En foreløbig rundspørge blandt brugerne af huset viser desuden, at tilfredsheden med Psykiatriens Hus er stor.